Nation pays tribute to Rashid Minhas Shaheed Nishan e Haider

Nation pays tribute to Rashid Minhas Shaheed Nishan e Haider

Nation pays tribute to Rashid Minhas Shaheed Nishan e Haider on his 50th martyrdom anniversary.